obklady

Fasáda je první vizitkou rodinného domu. Společnost Altryss se zabývá montáží dřevěných fasád systémem Thermowood nebo fasád z exotických dřevin.

Thermowood je ideálním systémem pro dřevěné konstrukce vystavované nepříznívým vlivům počasí. Nemusí se povrchově upravovat, avšak vlivem slunečního záření dochází ke změnám v barevném provedení z původní hnědé na stříbřitě šedou. Řádným ošetřením povrchu lze zabránit změnám barvy, pukání povrchu a růstu řas. Proto vybíráme fasády zásadně podle vlastností jednotlivých dřevin a ne podle barvy. Dřevo je přírodním materiálem, který se chová podle svých zákonitostí.

Veškerá povrchová ošetření se musejí provádět v přesném časovém sledu, podle typu dřeviny a podle klimatický podmínek.

ošetření a údržba

sanace podkladů

konstrukce podlah

terasy

dveře

schodiště

podlahy


Název projektu: Přestavba podkroví na školicí centrum firmy Altryss
Číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_048/0007814
Podporováno z evropských fondů pro regionální rozvoj