Podporováno z evropských fondů pro regionální rozvoj

 

Název projektu: Snížení energetické náročnosti podnikatelského objektu č.p. 1465, Most

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002862

Podporováno z evropských fondů pro regionální rozvoj

Podstatou projektu je zateplení obvodového pláště a výměna otvorových výplní Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy firmy Altryss s.r.o. Dalším cílem projektu je zlepšení estetické hodnoty budovy.

Plakát

Rekonstruujeme dřevěnné podlahy v Rudolfínu

Dokončení podlah v Rudolfinu

Repasujeme dřevěné podlahy ve vile na Hradčanech

Koberce v Hotelu Hoffmeiser

Podlahy Marocké ambasády

Opravy podlah ve Strahovském klášteře


Název projektu: Přestavba podkroví na školicí centrum firmy Altryss
Číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_048/0007814
Podporováno z evropských fondů pro regionální rozvoj