konstrukce podlah

Při pokládce podlahy je třeba myslet na to nejdůležitější – postavit podlahovou konstrukci od základové půdy a plošných stavebních základů. Teprve pak přijdou na řadu podlahové vrstvy: od izolačních a připojovacích, přes roznášecí a vyrovnávací až po finální.

Právě podle druhu roznášecí vrstvy se plovoucí podlahy dělí na lehké a těžké.

U těžkých plovoucích podlah bývá roznášecí vrstva většinou betonová, obvykle ještě vyztužená drátěným pletivem. Její tloušťka se pohybuje zpravidla mezi 40 až 50 mm. Tato vrstva je od zvukové izolace oddělena lepenkou, která plní funkci hydroizolace (brání zatečení vody z betonové mazaniny do izolační podložky). Plošná hmotnost těžké plovoucí podlahy přesahuje 75 kg/m².

U lehkých plovoucích podlah tvoří roznášecí vrstvu zpravidla lehčí, za sucha montované desky (dřevotřískové desky na pero a drážku, speciální sádrokartonové, sádrovláknité nebo cementotřískové desky – např. Knauf či Cetris). Ty se většinou pokládají ve dvou vrstvách (horní z nich je obvykle vrstvou nášlapnou) a jejich výrobci mají vytvořeny speciální systémy pokládky. Plošná hmotnost lehkých plovoucích podlah bývá vyšší než 15 kg/m².

ošetření a údržba

sanace podkladů

terasy

obklady

dveře

schodiště

podlahy


Název projektu: Přestavba podkroví na školicí centrum firmy Altryss
Číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_048/0007814
Podporováno z evropských fondů pro regionální rozvoj