Tag Archive: vlýsky

 1. Marocká ambasáda

  Leave a Comment
  jméno akce: rekonstrukce vily pro Marockou ambasádu
  místo: Praha 6
  realizace: IX. – X. 2011
  prováděné práce: podkládky podlahových krytin vč. přípravy podkladů
 2. Rodinný dům Vlastislav

  Leave a Comment
  jméno akce: rodinný dům Vlastislav
  místo: Vlastislav
  realizace: IX. – X. 2011
  prováděné práce: podkládka masivní dubové podlahy vč. přípravy podkladu, terasa z palubek Meranti
 3. NSEV Kladno-Čabárna

  Leave a Comment
  jméno akce: Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna
  místo: Kladno
  realizace: XII. 2009
  prováděné práce: vlýskové podlahy

  entrum ekologické výchovy leží mezi Kladnem a Brandýskem u osady Čabárna. Investorem této nízkoenergetické budovy bylo Statutární město Kladno. Výše investice byla 60 milionů kroun.

  Budova slouží jako víceúčelové školící centrum ekologické výchovy. Pořádají se zde především zotavovací akce pro děti a mládež, dále nejrůznější akce s ekologickou tématikou pro veřejnost či školení a semináře pro pracovní kolektivy soukromých firem i veřejné správy. Ubytovací kapacita centra činí 35 míst.

  Objekt má parametry tzv. „pasivního domu“, které jsou v Česku doposud spíše raritou. V případě Centra ekologické výchovy je realizována tepelné izolace budovy v tloušťce 20 až 60 centimetrů, v závislosti na skladbě obvodového pláště. Kromě toho byla při stavbě použita i další technologie snižující spotřebu energie, například řízené větrání s rekuperací či solární systém na ohřev vody.

  Ekologicky šetrná není pouze budova, ale šetrná byla také její výstavba. Okolní plochy o výměře zhruba 4 000 m2 jsou osázeny stromy, keři či popínavou zelení. Založeno zde bylo rovněž několik trávníků a zazeleněna byla i většina střešních ploch a teras. V blízkosti areálu centra navíc vznikne i rozsáhlá permakulturní zahrada.

  Budovu navrhla architektonická kancelář IAV. Kompozičně je řešena jako hmotný kubus s vystupujícími prosklenými arkýři na severní straně. Na západní a východní straně jsou terasy a zimní zahrada. Plášť budovy je ze svisle kladených modřínových fošen, ve spodních partiích obložený cembonitovými deskami.

  Technické zázemí budovy je situováno do suterénu. Vlastní prostory pro výuku se nacházejí v prvním patře. Zde je také administrativní zázemí a jídelna. Druhé patro je celé určeno ubytování.

  Součástí stavby je také čistička odpadních vod. Předpokládá se, že v budoucnu budou na tuto čističku napojeny i blízké rodinné domky, které spadají do katastru obce Cvrčovice.

  Stavba byla realizována během 6 měsíců a Byla dokončena v prosinci roku 2009. Celkové finanční náklady vyčleněné v rozpočtu města na tuto akci činí 60 miliónů korun, přičemž 85% výdajů bylo uhrazeno z evropských fondů a dalších 5% ze státního fondu životního prostředí. Ze zdrojů města bylo tedy použito zhruba deset procent celkových nákladů.

  Generálním dodavatelm byla společnost Skanska CZ a naše firma dodávala veškeré dřevěné podlahy.¨

 4. Národní památník na Vítkově

  Leave a Comment
  jméno akce: Rekonstrukce objektu NKP památníku na Vítkově
  místo: Praha 3 – Žižkov, U památníku 1900
  realizace: IX. 2007 – X. 2009
  prováděné práce: Kazetové a vlýskové podlahy z masivního dřeva

  Hlavním cílem rekonstrukce bylo očištění budovy od nevhodných stavebních úprav z 50. let (fragment mauzolea), další změny vyplývají z architektonických a technických potřeb vyvolaných změnou funkčního využití budovy.

  Po dokončení rekonstrukce budou první nadzemní a část podzemního podlaží proměněny v expoziční prostory, připomínající české a československé dějiny v projektu nazvaném „Křižovatky české a československé státnosti ve 20. století“

  Historie tohoto objektu sahá do roku 1929 kdy na kopci Vítkově začala růst stavba Památníku národního osvobození dle projektu architekta J. Zázvorky. V roce 1934 byly zahájeny jeho vnitřní úpravy, které měly být dokončeny a památník slavnostně otevřen k 20. výročí republiky v říjnu 1938. Zabránily tomu však mnichovské události, následně německá okupace a pak válka. Během ní byla z památníku odvezena většina kovové umělecké výzdoby a ke konci války byl objekt využíván jako sklad vojenského materiálu.

  Po osvobození byl obnovován původní stav a západní část pod chystanou sochou Jana Žižky z Trocnova upravována jako legionářské kolumbárium, později pro hrob Neznámého bojovníka. V roce 1947 byla na východním okraji památníku zahájena přístavba pamětní síně II. odboje, dokončená v roce 1955 jako Síň Sovětské armády.

  Po únoru 1948 došlo nejen k přejmenování památníku na Národní památník, ale i k úpravám poplatným novému režimu a od května 1951 začal být objekt využíván k ukládání ostatků jeho představitelů. Ty byly v září 1990 přemístěny jinam a z památníku odstraněna i část tehdejší výzdoby. Nyní památník prochází opravou, aby zde mohla vzniknout nová expozice Národního muzea.

  Generálním dodavatelem bylo sdružení společností Hochtief CZ a Gema Art naše firma dodávala vlýskovou podlahu z třešňovývh vlysů do nové kavárny a a kazetovou podlahu do předsíně prezidentského salónku

 5. Diplomatický servis

  Leave a Comment
  jméno akce: Diplomatický servis Ministerstva zahraničních věcí ČR
  místo: Praha
  realizace:
  prováděné práce: dřevěné podlahy, koberce, kuchyně

  Realizace dřevěných podlah, koberců a kuchyně pro Diplomatický servis MZV ČR


Název projektu: Přestavba podkroví na školicí centrum firmy Altryss
Číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_048/0007814
Podporováno z evropských fondů pro regionální rozvoj