Tag Archive: parkety

 1. Vila v Praze na Vinohradech

  Leave a Comment
  jméno akce: rekonstrukce Vily
  místo: Praha Vinohradyv
  realizace: V. – VII. 2014
  prováděné práce: podkládka masivní dubové parketové podlahy vč. přípravy podkladu
 2. Marocká ambasáda

  Leave a Comment
  jméno akce: rekonstrukce vily pro Marockou ambasádu
  místo: Praha 6
  realizace: IX. – X. 2011
  prováděné práce: podkládky podlahových krytin vč. přípravy podkladů
 3. Rodinný dům Vlastislav

  Leave a Comment
  jméno akce: rodinný dům Vlastislav
  místo: Vlastislav
  realizace: IX. – X. 2011
  prováděné práce: podkládka masivní dubové podlahy vč. přípravy podkladu, terasa z palubek Meranti
 4. Bílkova vila

  Leave a Comment
  jméno akce: Rekonstrukci Bílkovy vily – „Centrum Františka Bílka“
  místo: Praha 6 Mickiewiczova I/č.p. 233
  realizace: XII. 2008 – V. 2010
  prováděné práce: Repase dřevěných podlah, zakázkový nábytek

  Bílkova vila byla postavena v roce 1911 stavitelem Antonínem Hulánem podle návrhu Františka Bílka (1872-1941). Vila ve stylu symbolismu (secese) z počátku století s červenými cihlami, bílými okenními rámy a stupňovitými balkony, patří mezi unikátní pražské stavby.

  Secesní umělec a symbolista promítl své ideje i do podoby pražské vily, která měla vyjadřovat „život jako pole plné zralých klasů, skýtající výživu bratří na každý den“. Je vystavěna na půdorysu stopy, kterou za sebou zanechává kosa při sečení obilí. Obilné klasy jsou i častým architektonickým prvkem stavby.

  Rekonstrukce objektu je prováděna na základě požadavku Galerie hl.m. Prahy, která chce přeměnit Bílkovu vilu, v „Centrum Františka Bílka“. Prostory objektu budou sloužit jak pro výstavní účely, tak i pro instalaci původního mobiliáře.

  Na základě průzkumů bylo zjištěno že většina mobiliáře, interiérového vybavení i exteriéru je v poměrně dobrém stavu. Pouze venkovní zábradlí na terase a venkovní kovové oplocení bylo zcela degradováno.

 5. Národní památník na Vítkově

  Leave a Comment
  jméno akce: Rekonstrukce objektu NKP památníku na Vítkově
  místo: Praha 3 – Žižkov, U památníku 1900
  realizace: IX. 2007 – X. 2009
  prováděné práce: Kazetové a vlýskové podlahy z masivního dřeva

  Hlavním cílem rekonstrukce bylo očištění budovy od nevhodných stavebních úprav z 50. let (fragment mauzolea), další změny vyplývají z architektonických a technických potřeb vyvolaných změnou funkčního využití budovy.

  Po dokončení rekonstrukce budou první nadzemní a část podzemního podlaží proměněny v expoziční prostory, připomínající české a československé dějiny v projektu nazvaném „Křižovatky české a československé státnosti ve 20. století“

  Historie tohoto objektu sahá do roku 1929 kdy na kopci Vítkově začala růst stavba Památníku národního osvobození dle projektu architekta J. Zázvorky. V roce 1934 byly zahájeny jeho vnitřní úpravy, které měly být dokončeny a památník slavnostně otevřen k 20. výročí republiky v říjnu 1938. Zabránily tomu však mnichovské události, následně německá okupace a pak válka. Během ní byla z památníku odvezena většina kovové umělecké výzdoby a ke konci války byl objekt využíván jako sklad vojenského materiálu.

  Po osvobození byl obnovován původní stav a západní část pod chystanou sochou Jana Žižky z Trocnova upravována jako legionářské kolumbárium, později pro hrob Neznámého bojovníka. V roce 1947 byla na východním okraji památníku zahájena přístavba pamětní síně II. odboje, dokončená v roce 1955 jako Síň Sovětské armády.

  Po únoru 1948 došlo nejen k přejmenování památníku na Národní památník, ale i k úpravám poplatným novému režimu a od května 1951 začal být objekt využíván k ukládání ostatků jeho představitelů. Ty byly v září 1990 přemístěny jinam a z památníku odstraněna i část tehdejší výzdoby. Nyní památník prochází opravou, aby zde mohla vzniknout nová expozice Národního muzea.

  Generálním dodavatelem bylo sdružení společností Hochtief CZ a Gema Art naše firma dodávala vlýskovou podlahu z třešňovývh vlysů do nové kavárny a a kazetovou podlahu do předsíně prezidentského salónku

 6. Diplomatický servis

  Leave a Comment
  jméno akce: Diplomatický servis Ministerstva zahraničních věcí ČR
  místo: Praha
  realizace:
  prováděné práce: dřevěné podlahy, koberce, kuchyně

  Realizace dřevěných podlah, koberců a kuchyně pro Diplomatický servis MZV ČR


Název projektu: Přestavba podkroví na školicí centrum firmy Altryss
Číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_048/0007814
Podporováno z evropských fondů pro regionální rozvoj