Tag Archive: pakety

 1. NSEV Kladno-Čabárna

  Leave a Comment
  jméno akce: Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna
  místo: Kladno
  realizace: XII. 2009
  prováděné práce: vlýskové podlahy

  entrum ekologické výchovy leží mezi Kladnem a Brandýskem u osady Čabárna. Investorem této nízkoenergetické budovy bylo Statutární město Kladno. Výše investice byla 60 milionů kroun.

  Budova slouží jako víceúčelové školící centrum ekologické výchovy. Pořádají se zde především zotavovací akce pro děti a mládež, dále nejrůznější akce s ekologickou tématikou pro veřejnost či školení a semináře pro pracovní kolektivy soukromých firem i veřejné správy. Ubytovací kapacita centra činí 35 míst.

  Objekt má parametry tzv. „pasivního domu“, které jsou v Česku doposud spíše raritou. V případě Centra ekologické výchovy je realizována tepelné izolace budovy v tloušťce 20 až 60 centimetrů, v závislosti na skladbě obvodového pláště. Kromě toho byla při stavbě použita i další technologie snižující spotřebu energie, například řízené větrání s rekuperací či solární systém na ohřev vody.

  Ekologicky šetrná není pouze budova, ale šetrná byla také její výstavba. Okolní plochy o výměře zhruba 4 000 m2 jsou osázeny stromy, keři či popínavou zelení. Založeno zde bylo rovněž několik trávníků a zazeleněna byla i většina střešních ploch a teras. V blízkosti areálu centra navíc vznikne i rozsáhlá permakulturní zahrada.

  Budovu navrhla architektonická kancelář IAV. Kompozičně je řešena jako hmotný kubus s vystupujícími prosklenými arkýři na severní straně. Na západní a východní straně jsou terasy a zimní zahrada. Plášť budovy je ze svisle kladených modřínových fošen, ve spodních partiích obložený cembonitovými deskami.

  Technické zázemí budovy je situováno do suterénu. Vlastní prostory pro výuku se nacházejí v prvním patře. Zde je také administrativní zázemí a jídelna. Druhé patro je celé určeno ubytování.

  Součástí stavby je také čistička odpadních vod. Předpokládá se, že v budoucnu budou na tuto čističku napojeny i blízké rodinné domky, které spadají do katastru obce Cvrčovice.

  Stavba byla realizována během 6 měsíců a Byla dokončena v prosinci roku 2009. Celkové finanční náklady vyčleněné v rozpočtu města na tuto akci činí 60 miliónů korun, přičemž 85% výdajů bylo uhrazeno z evropských fondů a dalších 5% ze státního fondu životního prostředí. Ze zdrojů města bylo tedy použito zhruba deset procent celkových nákladů.

  Generálním dodavatelm byla společnost Skanska CZ a naše firma dodávala veškeré dřevěné podlahy.¨


Název projektu: Přestavba podkroví na školicí centrum firmy Altryss
Číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_048/0007814
Podporováno z evropských fondů pro regionální rozvoj