Tag Archive: lité podlahy

 1. Elektrárna Ledvice

  Leave a Comment
  jméno akce: Elektrárna Ledvice
  místo: Ledvice
  realizace: 2009 – 2011
  prováděné práce: podklady Mapei, pokládka Marmolea a epoxidových povrchů
 2. Bílkova vila

  Leave a Comment
  jméno akce: Rekonstrukci Bílkovy vily – „Centrum Františka Bílka“
  místo: Praha 6 Mickiewiczova I/č.p. 233
  realizace: XII. 2008 – V. 2010
  prováděné práce: Repase dřevěných podlah, zakázkový nábytek

  Bílkova vila byla postavena v roce 1911 stavitelem Antonínem Hulánem podle návrhu Františka Bílka (1872-1941). Vila ve stylu symbolismu (secese) z počátku století s červenými cihlami, bílými okenními rámy a stupňovitými balkony, patří mezi unikátní pražské stavby.

  Secesní umělec a symbolista promítl své ideje i do podoby pražské vily, která měla vyjadřovat „život jako pole plné zralých klasů, skýtající výživu bratří na každý den“. Je vystavěna na půdorysu stopy, kterou za sebou zanechává kosa při sečení obilí. Obilné klasy jsou i častým architektonickým prvkem stavby.

  Rekonstrukce objektu je prováděna na základě požadavku Galerie hl.m. Prahy, která chce přeměnit Bílkovu vilu, v „Centrum Františka Bílka“. Prostory objektu budou sloužit jak pro výstavní účely, tak i pro instalaci původního mobiliáře.

  Na základě průzkumů bylo zjištěno že většina mobiliáře, interiérového vybavení i exteriéru je v poměrně dobrém stavu. Pouze venkovní zábradlí na terase a venkovní kovové oplocení bylo zcela degradováno.


Název projektu: Přestavba podkroví na školicí centrum firmy Altryss
Číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_048/0007814
Podporováno z evropských fondů pro regionální rozvoj