Tag Archive: linoleum

 1. Rudolfinum – nové podlahy v zázemí

  Leave a Comment
  jméno akce: rekonstrukce Rulfina
  místo: Praha – Staré Město
  realizace: VIII. – IX. 2014
  prováděné práce: Nové podlahy v zázemí. Podkládka koberců a linolea, instalace korkových nástěnek

Název projektu: Přestavba podkroví na školicí centrum firmy Altryss
Číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_048/0007814
Podporováno z evropských fondů pro regionální rozvoj