Národní památník na Vítkově

jméno akce: Rekonstrukce objektu NKP památníku na Vítkově
místo: Praha 3 – Žižkov, U památníku 1900
realizace: IX. 2007 – X. 2009
prováděné práce: Kazetové a vlýskové podlahy z masivního dřeva

Hlavním cílem rekonstrukce bylo očištění budovy od nevhodných stavebních úprav z 50. let (fragment mauzolea), další změny vyplývají z architektonických a technických potřeb vyvolaných změnou funkčního využití budovy.

Po dokončení rekonstrukce budou první nadzemní a část podzemního podlaží proměněny v expoziční prostory, připomínající české a československé dějiny v projektu nazvaném „Křižovatky české a československé státnosti ve 20. století“

Historie tohoto objektu sahá do roku 1929 kdy na kopci Vítkově začala růst stavba Památníku národního osvobození dle projektu architekta J. Zázvorky. V roce 1934 byly zahájeny jeho vnitřní úpravy, které měly být dokončeny a památník slavnostně otevřen k 20. výročí republiky v říjnu 1938. Zabránily tomu však mnichovské události, následně německá okupace a pak válka. Během ní byla z památníku odvezena většina kovové umělecké výzdoby a ke konci války byl objekt využíván jako sklad vojenského materiálu.

Po osvobození byl obnovován původní stav a západní část pod chystanou sochou Jana Žižky z Trocnova upravována jako legionářské kolumbárium, později pro hrob Neznámého bojovníka. V roce 1947 byla na východním okraji památníku zahájena přístavba pamětní síně II. odboje, dokončená v roce 1955 jako Síň Sovětské armády.

Po únoru 1948 došlo nejen k přejmenování památníku na Národní památník, ale i k úpravám poplatným novému režimu a od května 1951 začal být objekt využíván k ukládání ostatků jeho představitelů. Ty byly v září 1990 přemístěny jinam a z památníku odstraněna i část tehdejší výzdoby. Nyní památník prochází opravou, aby zde mohla vzniknout nová expozice Národního muzea.

Generálním dodavatelem bylo sdružení společností Hochtief CZ a Gema Art naše firma dodávala vlýskovou podlahu z třešňovývh vlysů do nové kavárny a a kazetovou podlahu do předsíně prezidentského salónku

Tělocvična SPŠ Most

Rudolfinum – nové podlahy v zázemí

Vila v Praze na Vinohradech

Vila Tychonova, Praha 6

divadlo v Mostě

Hotel Hoffmeister

Marocká ambasáda

Rodinný dům Vlastislav

Elektrárna Ledvice

Sportovní hala v Mostě


Název projektu: Přestavba podkroví na školicí centrum firmy Altryss
Číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_048/0007814
Podporováno z evropských fondů pro regionální rozvoj