Školy a sportovní objekty

Sportovní hala v Mostě

Pokládka podlahových krytin včetně přípravy podkladů v komerčních prostorách, kancelářích, ubytovacích prostorách, spojovacích chodbách, posilovně.

NSEV Kladno-Čabárna

Dodávka vlýskových podlah pro nově budované středisko ekologické výchovy u Kladna


Název projektu: Přestavba podkroví na školicí centrum firmy Altryss
Číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_048/0007814
Podporováno z evropských fondů pro regionální rozvoj