Průmyslové objekty

Elektrárna Ledvice

Dodávka a montáž marmolea a litých podlah pro elektrárnu ČEZ ledvice


Název projektu: Přestavba podkroví na školicí centrum firmy Altryss
Číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_048/0007814
Podporováno z evropských fondů pro regionální rozvoj